ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА

Занимания по интереси

„ХРАНЕНЕ И ЗДРАВЕ. ЕВРОПЕЙСКА КУХНЯ“

Коледа е мирис на канела. Коледа е вкус на захар и ябълка. Коледата е в зеленото на раждането и в червеното на сърцето. Коледа е звук от камбанките на очакването, трепета, радостта от това да се чувстваш значим. Да се отвориш за другите. Коледа е спомен за всички утаени в теб добрини. Събуждат ги малките жестове, направени с големи сърца. Събуди ги нашият коледен базар. Признателни сме на всички, които вложиха в него енергия, добри помисли и усилия. Защото с него ни припомниха какви искаме да бъдем 365 дни в годината. Защото той се превърна в празник на доброто и на смеха. Шеста поредна година, в която в училище по традиция пеят камбанките на новогодишния базар.

Благодарим от сърце на „носачите на надежда”, на онези, които направиха това тържество възможно: организаторите на нашия базар – учениците от клуб „Хранене и здраве. Европейска кухня“ по проект „Твоят час“ с ръководител г-жа Петя Генчева и на всички участници - ученици, родители и учители!

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“.