ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА

Занимания по интереси

„ХРАНЕНЕ И ЗДРАВЕ“

На 18.12.2018г. се състоя публичната изява на клуб „Хранене и здраве“ по проект „Твоят час“. Гостуваха ни ученици от клуба „Европейска кухня“ с ръководител г-жа Петя Генчева, ученици от VIII клас и учители. Темата беше свързана с традиционните ястия за Коледната трапеза предвид предстоящите празници. Участниците демонстрираха какво са научили по време на извънкласните затятия по проекта и приготвиха вкусна новогодишна баница с късмети по рецептата на баба, както и вкусна коледна питка. Техните усилия бяха одобрени и оценени подобаващо от присъствалите на изявата.

За трета поредна година клубовете за хранене и здраве се радват на голям интерес от страна на учениците. За да удовлетворим желанията на по-голям брой ученици от началото на тази година по проекта за ИИД беше сформирана втора група – с ръководител г-жа Теодорина Тодорова.

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“.