ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА

Занимания по интереси

„ПУБЛИЧНА РЕЧ И ДЕБАТИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“

След двумесечна подготовка, отборът BEST (Български турнир по реч и дебати на английски език) на ЕГ „Пейо Яворов” с ръководител Мари Хендерсън взе участие в първия си регионален турнир в гр. Сливен на 9 и 10 декември 2017. Общо 13 бяха състезателите от училището ни, като всеки беше избрал една от следните категории: Ораторско майсторство, Поезия, Проза, Изпълнение-дуо и Дебати по световния формат за училища. Отборът ни се състоеше от един дебатьорски екип от трима членове, един оратор, шестима презентатори на проза и трима четци на поезия. Михаела Тимофеева, Лейля Ахмед и Антония Николова се класираха за полу-финалите с представянето си на откъси от проза, а Женя Марчева спечели първото място в категорията „Ораторско майсторство” – младша възраст с есето си „Работи ли затворът като наказание?”

Отборът по дебати също се предствави отлично на турнира в Сливен. Те спечелиха всичките четири дебата, в които взеха участие. За темите на двата дебата те се бяха подготвили предварително, за останалите два – темите бяха зададени 30 мин. преди самия дебат. Високи оценки по спортменство и аргументираност на съдържанието присъдиха съдиите на отбора ни. Подготвените предварително теми бяха върху това до колко е етично по-суровото преследване от закона на знаменитости, в сравнение с редовите граждани, извършили същото престъпление и дали новинарските организации трябва да заявяват политическа обвързаност.

По време на престоя ни в гр. Сливен отседнахме в х-л „Спорт Палас”, а участията ни в състезанията бяха в местната езикова гимназия, ППГЗЕ „Захари Стоянов”. Фактът, че това е турнирът на фондация „BEST” с най-многобройни участници до сега, ни прави горди с нашите постижения. Очакваме с нетърпение следващия в гр. Добрич, за който се надяваме на още по-добро представяне и на увеличени шансове за победа.

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“.