ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА

Занимания по интереси

„МАТЕМАТИКАТА – ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА“

Ученици от групата за занимания по интереси „Математиката – позната и непозната"с ръководител Севденка Петрова, участваха в Националното състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки с чуждоезиков профил на 24.03.2018г. от 9:00 ч. в СУ „Алеко Константинов”, гр. Луковит. Участиците трябваше да решат 6 задачи, като на първите три трябва да се посочи само отговор, а на останалите три - да се изпише пълно решение. Всички се представиха добре като успяха да решат поне по една задача. Александра от 9б клас се представи отлично, като зае първо място в страната с 23,5 точки от 30 възможни. Нейни конкуренти бяха 58 ученици от училища като Първа английска езикова гимназия - София, Американски колеж – София, ПАГ „Гео Милев” - Русе, Първа езикова гимназия – Варна, ЕГ – Пловдив, ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч, НЕГ „Гьоте” – Бургас и др. Горди сме да съобщим, че резултатът в точки на Александра е най-висок сред всички участници от 8, 9, 10 и 11 клас.

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“.