ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА

Занимания по интереси

„КЛУБ ПО ХИП ХОП ТАНЦИ“

Първата изява на групата по хип-хоп се проведе на 28 март 2018 в залата на Народно читалище "Дръстър", Силистра - слънчева и просторна, залата ни даде необходимата атмосфера за едно добро представяне на наученото до момента в класовете.

Танца, който групата под ръководството на Ели Иванова подготви беше на лирична песен с по-бавно темпо и позитивно послание, за да покаже, че хип-хоп танците могат да бъдат както много динамични и насечени, така и изключително нежни и плавни. Всички участници в групата успяха да се почувстват добре в хореографията, да се усетят добре в кожата си и да повярват в собствените си скрити възможности по отношение на танцовата си култура, защото дори нежната хореография може да бъде голямо предизвикателство.

По време на всички класове по хип-хоп до момента се наблегна на психологията по време на танцуване, защото това е най-важният елемент - да опознаем телата си, да опознаем по какъв начин се чувстваме на дадена музика и при дадени движения, имаме ли спирачки по време на танцуване и, ако има такива, да разберем на какво се дължат, за да можем да работим върху тях. Ключова роля за доброто изпълнение на танца беше разбирането в дълбочина на самата песен като аранжимент и текст. В случая, авторът на текста описва необходимостта от потвърждение от партньора си за взаимността на силните чувства, в противен случай връзката губи всякакъв смисъл. Добър синтез на общото послание на песента е и припева:

“Не ме наричай “скъпи”, ако не го мислиш наистина.
Не ми казвай, че се нуждаеш от мен, ако не го вярваш.
Кажи ми истината, преди да се гмурна в теб”

Цялата хореография се върти около себеуважението, на което всеки от нас трябва да държи, да цени собствения си свят и емоциите си. Играта думи-движения е ключова и през цялото време има почти точно отражение между онова, което се пее и онова, което се танцува - характерна особеност на хип-хоп танците като цяло, като социално-ориентирано танцово изкуство. Този танц даде една интересна гледна точка на танцьорите за самите себе си, за отношението, което трябва да изискваме от другите към нас и за това на какво държим, за да можем да го отстояваме.

Извънкласните занимания на учениците в групата по хип-хоп се финансират от ЕСФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“.