Дейности по проект “Младежта дебатира”

От учебната 2023/24 ученици на Езикова гимназия “Пейо Яворов”, изучаващи немски език, под ръководството на г-жа Нели Георгиева, работят по международния проект “Младежта дебатира”, който се провежда в няколко кръга.

На 28.02 се проведе училищният етап на състезанието на тема “Трябва ли младежта до 18г. да консумира алкохол?“. Участниците в дебата Ясемин Селим, Селин Неджат, Джем Джеват и Денислав Иванов,ученици от XI б , се готвиха за своята изява в продължение на пет месеца. Всички участници се представиха достойно и заслужават адмирации.

Журито в състав: председател г-жа Росица Стефанова и членове – Даян Петков и Михаил Добрев, ученици от XII в клас, изучаващи немски език, отличи Джем Джеват и Ясемин Селим, които ще продължат своето участие и ще представят ЕГ на регионалния кръг за Източна България.

Състезанието “Младежта дебатира” на немски език е международно и се провежда ежегодно, като заключителният му етап се провежда в Германия.

Поздравления за участниците и успех на следващия кръг!