Клуб „Английски език – Cambridge“
  1. Клуб „Английски език – Cambridge“
    • с ръководител Веселка Кръстева,
    • Тематична област: Езиков свят

Дейността на клуба е с основна цел, подготовка за сертификационен изпит С1 на Кеймбридж – Cambridge C1 Advanced (CAE). Учениците се обучават по подходящ за тази цел  учебник, покриващ формата на изпита. В занятията се използват различни видове онлайн инструменти, за по-лесно и достъпно усвояване на материала.