Управителен съвет на настоятелството:

  1. Атанаска Димитрова - Председател
  2. Магдалена Атанасова
  3. Татяна Великова
  4. Мая Ласло
  5. Елица Войкова
  6. Соня Додева
  7. Милена Илиева

Устав на СНЦ УН при ЕГ "Пейо Яворов" - гр. Силистра

Доклад на УН за 2019г.