Знаме

Знамето на гимназията е един от традиционните символи, формирани през годините и инициирани от учениците. Подарено е на училището от Випуск 1998.

Знамето е тъмносиньо с избродирана сребърна сова. Над и под нея дъгообразно е разположено името на училището.

То е едно от нещата, които формират у учениците самочувствието и самосъзнанието, че да си ученик в ЕГ "П. Яворов", гр. Силистра, е не само удоволствие, но и привилегия.