Сова

Абитуриентите излъчват изявени ученици от своя клас, които се състезават за нея. След представяне пред Педагогическия съвет и тайно гласуване, се избира носителят на Совата. Двамата ученици, които следват по брой точки, са подгласници на първенеца и също получават грамоти и подаръци.

За първи път това отличие е дадено през 1990 година, когато Гимназията става самостоятелно училище. Автор на статуетката е скулптурът Йордан Колев.

Освен статуетката "Сова" се връчват също плакети, медальони и грамоти на изявени ученици в различни области - Български език и литература, Английски език, Немски език, Френски език, Испански език, Руски език, Математика и информатика, Хуманитарен цикъл, Природен цикъл, Спорт девойки, Спорт юноши, Журналистика. От няколко години на учениците, изявени в областта на изкуствата, се връчва статуетка "Муза".

Награди и гармоти получават и учениците, които завършват с повече от един приравнен чужд език.

Носители на совата - Голямата награда на Езикова гимназия "Пейо Яворов"