Ученически съвет на Eзикова гимназия „Пейо Яворов“
2018/2019 година

Председател на ученическия съвет: Ния Андреева - 11а клас

Заместник председател:

Председатели на класовете:

8а -
8б -
8в -
9а -
9б -
9в -
10а - Венелина Торнева
10б - Вержиния Тодорова
11а – Ния Андреева
11б – Кая Веселинова
12а – Свилен Георгиев
12б – Максимилиана Ценкова