Немски езикови дипломи

Университетите в Германия и изобщо висшите училища там имат различни уникални изисквания за това, с какви езикови сертификати и дипломи може да се влезе. Затова е необходимо кандидатите да се запознаят с конкретните изисквания на учебното заведение, което предпочитат. Висшите училища за изкуства и спорт имат по-ниски критерии, например, от филологиите и т.н. специалности. Други дисциплини като теологическите пък могат да изискват допълнително владеене на други езици. Заверен документ за завършен езиков курс понякога върши работа за висшите учебни заведения за спорт и изкуства, като това може да не е непременно Гьоте институт. Това важи и за дисциплини изучавани на английски. Така кандидатите могат да бъдат допуснати до приемните тестове.

Сертификатите за немски език удостоверяват нивото на знания, необходимо за кандидатстване в Германия. Те представляват официални документи доказващи въпросните езикови компетенции. Немските висши учебни заведения признават следните сертификати:

Езикова гимназия предлага от 2005-2006г. на учениците, изучаващи немски език като първи чужд език DSD – програма, която приключва след тригодишно обучение с полагане на изпит. При успешно полагане на изпита ученикът получава сертификат за висока степен на владеене на немски език (В2 – С1), което му позволява да кандидатства в немски ВУЗ.

Други сертификати и дипломи, които също вършат работа при кандидатстване в Германия са следните.

Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) (Централно горно ниво) може да замени сертификата DSH. Zentrale Mittelstufenprufung (ZMP) или Централно средно ниво се признава също от някои висши училища, основно за следдипломни квалификации и магистратури. Тези два вида дипломи могат да се получат в Гьоте институт, като ZMP всъщност ZMP удостоверява добри знания по стандартен немски език и комуникативна компетентност по теми от ежедневието и от културния живот, известен е в интернационален мащаб и се признава от работодателите като доказателство за солидни общоезикови знания по немски език, но не винаги е достатъчно условие да бъдете приет студент.

Изпитни центрове за сертифициране от Гьоте – институт в България има в София, Варна, Бургас.

TestDaF (Deutsch als Fremdsprache) или сертификат за немски език като чужд е също вариант за допускане до кандидатстване в Германия, ако нямате някоя от горепосочените дипломи и т.н. на базата на това, че знаете добре немски. TDN - 3, 4 и 5 са трите нива на този тест. Ако кандидатите имат четири петици на изпита, то резултатът се признава от германските университети безусловно. С три петици и четворка се влиза само в някои висши училища, като същото важи и за две четворки и две петици. Всичко, както вече казахме, зависи от конкретното немско учебно заведение. TestDaF се проверява и изготвя като тест в едноименния институт в Хаген.

Ако се насочите към това да се опитате да вземете сертификата DSH, то е добре във формулярите, с които кандидатствате да отметнете, че бихте искали да се включите в курсове по немски, ако не изкарате изпита. В подобни курсове в и извън Studienkolleg накрая се държи същия изпит и при успешно полагане, можете свободно да кандидатствате в германски университет. Тези програми са платени и трябва да имате някаква езикова база, за да ги запишете. Някои немски висши училища предлагат и общежития на курсистите.

Изпитни центрове в България има във София, Варна, Велико Търново, Пловдив.

Чрез успешно полагане на telc Deutsch B2 и telc Deutsch C1 също придобивате право да следвате в немски ВУЗ.

Изпитни центрове има в София, Варна, Велико Търново и др.

ÖSD ( Австрийска езикова диплома) също може да бъде вход за следване в Германия и Австрия. Приложените табели показват, в кои немски и австрийски ВУЗ с какво езиково ниво можете да кандидатствате.

An osterreichischen Universitäten

Universität B2 C1 C2
Boku Wien X X
Medizinische Universität Innsbruck X
Medizinische Universität Wien X
TU Graz X
Universität Graz X
Universität Innsbruck X
Universiät Klagenfurt X
Universität Linz X
Universität Salzburg X
Universität Wien X
Veterinärmedizin an der Universität Wien X
Masterstudium DaF/DaZ an der Universität Wien X
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, B1 für folgende Studien anerkannt: Bachelorstudium Gesang, Musiktheaterregie, Instrumentalstudien, Dirigieren, Komposition und Musiktheorie, Tonmeisterstudium
Folgende Studien verlangen einen B2-Nachweis: Masterstudium Lied und Oratorium, Masterstudium Musikdramatische Darstellung X
Wirtschaftsuniversität Wien X

An deutschen Universitäten

Universität B2 C1 C2
Humboldt-Universität zu Berlin X
Ruhr-Universität Bochum X
Universität Bonn X
Hochschule Bremen X X
Hochschule Bremerhaven X X X
Technische Universität Darmstadt X
Fachhochschule Dortmund X X
Universität Erfurt X X
Frankfurt School of Finance and Management X X X
TU Bergakademie Freiberg X
Justus-Liebig-Universität Gießen X
Universität Hamburg X
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg X X
Universität Hohenheim X
Technische Universität Ilmenau X X
Universität Karlsruhe (TH) X
Universität Leipzig X X
Universität zu Lübeck X
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg X
Philipps-Universität Marburg X X
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg X
Universität Potsdam X
Universität Passau X
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart X X
Hochschule Vechta X
Bauhaus Universität Weimar X
FernUniversität Hagen X X

Изпитни центрове има в София, Варна, Сливен, Пловдив, Велико Търново.

  • DSH (Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang)

DSH (Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang) – полага се обикновено в германски университет (издава се от негово име) и с малки изключения, обаче важи за всички подобни образователни институции. Този вид сертификат няма давност и човек може да държи изпита официално само два пъти през живота си, въпреки че на практика нещата са различни, защото няма централен контрол над това, кой колко пъти се явява. Висшите училища в Германия определено разполагат с подобна информация, но тя не се споделя. Ако даден кандидат бъде скъсан на два пъти, явявайки се за DSH, то той просто най-често сменя града и университета за по-нататъшните си опити. Формата на изпита е стандартна, но съдържанието се сменя. Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang съдържа четири сегмента – четене с разбиране, слушане с разбиране, граматика и писане на текст – малко есе и описание по графика. Този изпит се съставя обикновено от специалистите по немски език в конкретния университет.

Промени в DSH настъпиха през 2006 г. Дотогава се издаваше единен сертификат, независимо от показаните положителни резултати. Към настоящия момент съществуват вече няколко вида издавани достоверния – DSH-1, DSH-2 и DSH-3. Те отговарят на конкретните постижения на издържалите изпита. Техническите дисциплини в Германия и специалностите с по-неспецифична терминология могат да бъдат следвани с DSH-1. Медицината, правото и хуманитаристиката са сферите, за които се изисква по-високото стъпало на сертификата – DSH-2. Най-голямата степен давана за постигане на отлични резултати - DSH-3 се дава единствено на най-добрите и прекрасно владеещи немския език кандидати. Устната част на изпита DSH е неразделна от писмената от 2006 г. насам. Когато се получи уведомление, че е насрочена дата за такава, то това е ясен знак, че и писменият етап е издържан успешно.

  • TOEFL, CAE, IELTS

Определени специалности в германските университети изискват сертификати за владеене на английски език. Те са строго детерминирани в съзвучие със спецификата и програмата за изучаване на самите дисциплини. Кандидат-студентите, които искат да се включат в англоезични програми в Германия трябва да имат международно признат сертификат от типа на TOEFL, CAE, IELTS и т.н. В частните университети, при кандидатстване за стипендия, за отделни специалности може да се изискват и резултати от тестове като SAT, GRE, GMAT и др.

Езикови дипломи

В процес на актуализация!

Кандидатстване в чужбина

  • Английски език - в процес на актуализация
  • Немски език - в процес на актуализация
  • Френски език

div class="wrapper">