Учебни предмети

В процес на актуализация!

DSD-Групи

 • Начало: 2005/2006 г.;
 • Първи DSD-дипломи: 2008г.;
 • Предпоставки за участие: Успешно полагане на писмен и устен изпит в края на IХ клас;
 • Продължителност на обучението: 3 години (Х – ХII клас);
 • До сега (2005/2006г. – 2010/2011г.) са завършили четири випуска;
 • Преминали обучението: 56 ученика;
 • В чужбина учат 25 ученика (20 – в Германия, 2 – в Австрия и 3 – в Англия и Румъния);
 • Предпочитани специалности в немските университети: архитектура, медицина, право, стоматология икономика, медии и др.;
 • V-ти випуск на DSD групата за 2012г.: 14 ученика – 7 от тях желаят да продължат обучението си в Германия;
 • В момента още 29 ученика от Х и ХI клас учат по програмата на DSD;
 • Преподаващи учители: Малина Станишева и Нели Георгиева;

DSD-изпитът е единен за всички държави с DSD-училища по света и се провежда в две части – писмена част (четене с разбиране, слушане с разбиране и писане) и устна част (представяне на проект, съставяне на текст по думи-импулси и диалог). Писмената част се проверява в Кьолн и резултатите се получават след 4 месеца, а устната част се провежда в съответното училище под председателството на учител от Германия.

Тържественото връчване на дипломите се организира ежегодно в началото на месец Май в Художествената галерия в присъствието на много гости от: местната управа, Немското посолство, училището, родители, медии и др.

» DSD-Групи

Езикови дипломи

В процес на актуализация!

Кандидатстване в чужбина

 • Английски език - в процес на актуализация
 • Немски език - в процес на актуализация
 • Френски език

div class="wrapper">