ЕГ "Пейо Яворов" - Michigan University и HAU

Април 2010 се подписа споразумение за сътрудничество между Гръцко-американския съюз, Гръцко-американския университет и Езикова гимназия „Пейо Яворов”, според което гимназията получи статут на оторизиран изпитен център на университета в Мичиган /един от трите най-добри университета в САЩ/ и Гръцко-американския университет за международни сертифицирани изпити ВССЕ, АLCE,ECCE,ECPE. Явилите се сертифицират за покриване на нивата В1,В2,С1 и С2 според Общата езикова европейска рамка, чиято валидност не е ограничена във времето. Сертификатите нямат период на давност и могат да послужат за кандидатстване за работа или в университет, както сега, така и след години.

Изпитите се провеждат в две сесии- зимна /ноември-януари/ и пролетна /април-юни/.

Процедура за регистриране:

Пощенска банка BG77BPBI79401065989901 Евдокия Катрепти

Таксите за изпитите са както следва:

BCCE 180 лв.
ECCE 190 лв.
ALCE 210 лв.
ECPE 230 лв.

 • Кандидатите трябва да изискат от банката да издаде вносната бележка на тяхно име. Във вносната бележка задължително се посочва следната информация:
  • Пълното име на кандидата
  • Основание и наименование на изпита (напр. изпитна такса за BCCE или изпитна такса за ALCE)
  • Месец и година на явяването на изпит (напр. м. януари 2012)
 • Ако изпитната такса се внася от друго лице, учител на кандидата, негов роднина или приятел, името на кандидата задължително трябва да фигурира на вносната бележка от банката.
 • Кандидатите са длъжни да представят вносната бележка за платена такса в училището - изпитен център.
 • Заявленията и вносните бележки (по едно от всяко за всеки кандидат) се изпращат от изпитния център на служителя за връзка на Гръцко-американския съюз. Изпитният отдел на Гръцко-американския съюз отпечатва имената на кандидатите върху листовете за отговори и върху регистрационните формуляри (които се използват за устния изпит).
 • Кандидатите трябва да да носят със себе си лична карта, паспорт или ученическа лична карта в деня на изпита.

Прочети още »

Езикови дипломи

В процес на актуализация!

Кандидатстване в чужбина

 • Английски език - в процес на актуализация
 • Немски език - в процес на актуализация
 • Френски език

div class="wrapper">