Френски езикови дипломи

Какво представляват изпитите за дипломите DELF и DALF?

DELF и DALF са официалните дипломи на Министерство на образованието на Франция. Те са изготвени от Международния център за педагогически науки (CIEP) и оценяват нивото на владеене на френски език на чужденци, които изучават френски език. Създадени са през 1985 година, а през 2005 година са съобразeни и с Общата Европейска езикова рамка. В този нов формат сертификатите се състоят от 6 независими дипломи, които отговарят на шестте нива на Европейската езикова рамка. Единствено дипломите DELF и DALFса безсрочни. Полагат се във френските културни центрове и алианси и имат варианти както за възрастни, така и за деца.

DELF покрива елементарните общоевропейски езикови нива А1, А2, както и нивата за "самостоятелно" владеене на езика В1 и В2. Уменията, които се проверяват, са устно и писмено разбиране, както и устно и писмено изразяване. DALF е по-сложен изпит, който покрива най-високите непрофесионални нива С1 и С2.

Тъй като изпитите са независими, вие можете да се явите на което ниво прецените, без да е необходимо да започвате от най-ниското. След като получите дадена диплома, тя е валидна през целия ви живот като официален документ за владеене на френски език. Изпитните сесии са две годишно - зимна (януари) и лятна (юни).

От 2007 година в България вече може да се полага изпит DELF за ученици. Особеното в него е, че се държи в рамките на националните образователни центрове след подписване на специално споразумение между компетентните институции. Изпитът е предназначен за ученици от 10, 11 и 12 клас в профилираните езикови гимназии с паралелки по френски език и се провежда в четири изпитни центъра, които покриват по няколко точно определени региона.

Изпитите на DELF за ученици се провеждат веднъж годишно.

Изпитен център за DELF за ученици:

Езикова гимназия №4 "Фр. Жолио-Кюри", гр.Варна (за Шумен, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище, Варна)

Изпитни центрове за общ вариант на DELF и DALF:

Алианс Франсез – гр. Варна
Френски институт – гр. София и гр.Варна

Езикови дипломи

В процес на актуализация!

Кандидатстване в чужбина

  • Английски език - в процес на актуализация
  • Немски език - в процес на актуализация
  • Френски език

div class="wrapper">