ERASMUS +

 • The cultural heritage of our land: from art to fork.

  “Културното наследство на нашата страна - от изкуството до вилицата” с партньори Италия, Полша, Кипър, Гърция, Португалия, България. Проектът е насочен към представяне и опознаване на културата, историята и традициите на всяка дъжава.

  Продължи »

 • Clichés et préjugés : œuvrons pour vivre ensemble de manière respectueuse et tolérante

  „Клишета и предразсъдъци - да живеем заедно почтително и толерантно” с партньори Австрия, Франция, Италия и България. Проектът е насочен към по-толерантно отношение спрямо различните групи в обществото и да не се робува на клишета и предразсъдъци относно народност, култура, раса, сексуална ориентация или възраст на хората.

  Продължи »

 • Проект „Да отглеждаме мира чрез универсалното братство”

  В продължение на две години /2017 – 2019/ учениците и учителите от Езикова гимназия „Пейо Яворов“ – Силистра сътворявахме по проект „Еразъм +“ универсалното братство, за да браним мира, въпреки невоенното време....

  Продължи »

 • Проект „Да споделяме нашите стойности в усилието“

  Езикова гимназия „Пейо Яворов” – партньор на училища от пет държави - „Жан- Мулен“ (Марсилия, Франция), „ Вентцингер Реалшуле“ (Фрайбург, Германия), „Гимназио Полемиу“ (Пафос, Кипър), „20 Гимназио Каламата“ (Каламата, Гърция), „Леонардо да Винчи“( Палермо, Италия)...

  Продължи »