Peyo Yavorov Language High School

Ръководство

Магдалена Атанасова

Длъжност: Директор

Образование: Висше, магистър

Специалност: “Български и френски език”, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”

Допълнителна квалификация: Магистър по български и френски език и учител в средните училища

Успешно завършила “Академия за училищни лидери – 2014 г.” Програма “Младите лидери на България” към Фондация “Америка за България” и Институт за международно образование;

Отличия: Грамота за най-успешно управление на училище – май, 2019 г.

———————————–

Преподавател по френски език

———————————–

Служебен имейл: magdalena.atanasova@eg-yavorov.com 

Телефон за контакт с директора: 0899870120

Стаж в ЕГ: 27 години

Стаж в сферата на образованието: 28 години

Стойка Иванова

Длъжност: Зам.-директор “Учебна дейност”                                                    

Образование: Висше, магистър

Специалност “Електроснабдяване и електрообзавеждане”, Технически университет “В. Априлов” – Габрово

Специалност “Информатика и компютърни технологии в обучението”, РУ “А. Кънчев”, гр. Русе

Допълнителна квалификация: III ПКС

———————————–

Преподавател по ИТ

———————————–

Служебен имейл: stoyka.dinkova@eg-yavorov.com

Телефон за контакт: 0888886884

Стаж в ЕГ: 3 години

Стаж в сферата на образованието: 23 години

Миглена Илиева

Длъжност: Зам.-директор “АСД”

Образование: Висше, магистър

Специалност  “Стопанско управление”;

Допълнителна квалификация: Свидетелство за професионална квалификация учител – РУ “Ангел Кънчев”

Служебен имейл: miglena.ilieva@eg-yavorov.com

Стаж в сферата на образованието: 3 години

Български език и литература

Грациела Солакова

Образование: Висше

Магистър по специалностБългарска филология”; ВПУ Свети Константин Преславски Шумен ; 

Допълнителна квалификация:IV ПКС

Служебен имейл: graciela.solakova@eg-yavorov.com

Стаж в ЕГ: 21 години

Стаж в сферата на образованието: 

Елица Райнова

Класен ръководител на ХII б клас

Образование: Висше, магистър 

Специалност: 

Допълнителна квалификация: IV ПКС

Служебен имейл: elitsa.raynova@eg-yavorov.com

Стаж в ЕГ: 5 години

Стаж в сферата на образованието: 7 години

Донка Илиева

 

Образование:

Доктор по Български език ;

Магистър по Български език, литература и история

Допълнителна квалификация: I ПКС

—————————————————

Носител на почетно отличие “Неофит Рилски” на МОН – май 2020

————————————————–

Служебен имейл: donka.ilieva@eg-yavorov.com

Стаж в ЕГ: 1 година

Стаж в сферата на образованието: 31 години

Английски език

Маргарита Павлова

Класен ръководител на VIIIa клас

Образование: Висше, магистър

Специалност: Приложна лингвистика с френски и английски език

Допълнителна квалификация: III ПКС

Служебен имейл: margarita.pavlova@eg-yavorov.com

Стаж в ЕГ: 24 години

Стаж в сферата на образованието: 26 години

Веселка Кръстева

 

Образование: Висше

Магистър – педагог по специалност  “Комуникативни техники и педагогически умения”;

Бакалавър по специалност: “Педагогика на обучението по български език и литература и английски език”;

Бакалавър по специалност “Аграрна икономика”

Допълнителна квалификация: III ПКС

Носител на отличие “Учител на годината” на Община Силистра за 2023г.

Служебен имейл: veselka.krusteva@eg-yavorov.com

Стаж в ЕГ: 13 години

Стаж в сферата на образованието: 29 години

Десислава Петрова

Класен ръководител на XIIа клас

Образование: Висше

Магистър по специалност  “Информационни и комуникационни технологии в образованието”

Бакалавър по специалност “Педагогика на обучението по български и английски език”

Допълнителна квалификация: IV ПКС

Служебен имейл: desislava.petkova@eg-yavorov.com

Стаж в ЕГ: 5 години

Стаж в сферата на образованието: 14 години

SevilGeorgieva
Севил Георгиева

Класен ръководител на Xа клас

Образование: Висше

Бакалавър по специалност: “Педагогика на обучението по Български език и литература и английски език”; Висше –

Магистър по специалност: “Финанси и банково дело”.

Допълнителна квалификация: DELE / Диплома по испански език като чужд език/

Служебен имейл: sevil.georgieva@eg-yavorov.com

Стаж в ЕГ: 5 години

Стаж в сферата на образованието: 6 години

Нели Йорданова

 

Образование:

Бакалавър по специалност “Приложна лингвистика- английски и арабски език”

Магистър по специалност “Английска филология- лингвистика и превод”

Допълнителна квалификация: III ПКС

Служебен имейл: neli.yordanova@eg-yavorov.com

Стаж в ЕГ: 4 години

Стаж в сферата на образованието: 20 години

Немски език

Ренета Лазарова

Образование: Висше

Бакалавър по специалност  “Немска филология” 

Магистър по специалност “Руска филология” 

Допълнителна квалификация: V ПКС

Служебен имейл: reneta.lazarova@eg-yavorov.com

Стаж в ЕГ: 19 години

Стаж в сферата на образованието: 39 години

Лилия Лечева

Класен ръководител на Xб клас

Образование: Висше

Специалност: “Немска филология”

Допълнителна квалификация: IV ПКС

Служебен имейл: liliya.lecheva@eg-yavorov.com

Стаж в ЕГ: 23 години

Стаж в сферата на образованието: 24 години

Нели Георгиева

Класен ръководител на ХIIв клас

Образование: Висше

Магистър по специалност  “Немска филология”

Допълнителна квалификация: IV ПКС

—————————————————

Носител на отличие “Неофит Рилски” на МОН

Носител на отличие на фондация “Петер Фишер Апелт”

—————————————————–

Служебен имейл: neli.georgieva@eg-yavorov.com

Стаж в ЕГ: 32 години

Стаж в сферата на образованието: 46 години

Росица Стефанова

Класен ръководител на VIIIв клас

Образование: Висше, 

Магистър по специалност: “Немски език и чуждоезиково обучение в средното училище” 

Допълнителна квалификация: V ПКС; Сертифициран изпитващ за Немска езикова диплома, първа степен /DSD I/

—————————————————

Отличия: Награда “Млад учител на годината” за 2021 година, връчена от Община Силистра

—————————————————

Служебен имейл: rossitsa.stefanova@eg-yavorov.com

Стаж в ЕГ: 6 години

Стаж в сферата на образованието: 6 години

Френски език

.

Красимира Петрова

Образование: Висше

Магистър по специалност  “Нови филологии”, Университет Рен 2 – Франция

Бакалавър по специалност  “Френска филология”, Софийски университет “Св. Климент Охридски” – филолог, учител по френски език и литература

Допълнителна квалификация: професионална квалификация към ЦПО – учител по философия 

IV-та и V-та ПКС по френски език

Служебен имейл: krasimira.petrova@eg-yavorov.com

Стаж в ЕГ: 9 години

Стаж в сферата на образованието: 14 години

Румяна Атанасова

Образование: Висше

Специалност:“Приложна лингвистика – френски и испански език”

Допълнителна квалификация: V ПКС

Служебен имейл: rumiana.atanasova@eg-yavorov.com

Стаж в ЕГ: 14 години

Стаж в сферата на образованието: 14 години

Математика и информационни технологии

Севденка Петрова

Класен ръководител на ХIа клас

Образование: Висше

Магистър по специалност  “Математика и информатика”

Допълнителна квалификация: V ПКС

Служебен имейл: sevdenka.petrova@eg-yavorov.com

Стаж в ЕГ: 9 години

Стаж в сферата на образованието: 24 години

Димитричка Павлова

Образование: Висше

Бакалавър по специалност: “Математика и информатика”; “Математика и физика”

Допълнителна квалификация: IV ПКС

Преподавател и по предмета “Изобразително изкуство”

Служебен имейл: dimitrichka.pavlova@eg-yavorov.com

Стаж в ЕГ: 24 години

Стаж в сферата на образованието: 25 години

Обществени науки - история, география, философия, гражданско образование

Daniela Tsoneva
Даниела Цонева

Образование: Висше

Магистър по специалност “Стопанско управление”;

Бакалавър по специалност “Педагогика на обучението по история и география” 

Допълнителна квалификация: III ПКС

Служебен имейл: daniela.coneva@eg-yavorov.com

Стаж в ЕГ: 9 години

Стаж в сферата на образованието: 21 години

Иво Димов

Образование: Висше

Магистър по специалност “История и цивилизации” – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Магистър по специалност “Философия за средните училища” – СУ “Св. Климент Охридски”

Бакалавър по специалност “Културология” – СУ “Св. Климент Охридски”

Допълнителна квалификация: V ПКС / в процес на придобиване/

————————————————-

Носител на наградата “Млад учител на годината 2023” на община Силистра

————————————————-

Служебен имейл: ivo.dimov@eg-yavorov.com

Стаж в ЕГ: 2 години

Стаж в сферата на образованието: 3 години

Милена Георгиева

Образование: Висше

Специалност “История и география”

Допълнителна квалификация: V ПКС;

Дигитална квалификация – “Иновативни образователни технологии”

Служебен имейл: milena.georgieva@eg-yavorov.com

Стаж в ЕГ: 2 години

Стаж в сферата на образованието: 10 години

Природни науки - химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, биология и здравно образование

Природни науки - химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, биология и здравно образование
Латинка Кръстева

Образование: Висше

Магистър по специалност “Химия и ООС, физика и астрономия”

Допълнителна квалификация: II ПКС

Служебен имейл:

latinka.dimitrova@eg-yavorov.com

Стаж в ЕГ: 15 години

Стаж в сферата на образованието: 39 години

Никола Тодоров

Образование: Висше

бакалавър по специалност “Педагогика на обучението по физика и информатика”

Допълнителна квалификация: V ПКС

Преподава и по предмета “Физическо възпитание и спорт”

Служебен имейл: nikola.todorov@eg-yavorov.com

Стаж в ЕГ: Преподава от 2023-2024 г.

Стаж в сферата на образованието:  7 години

Петя Генчева

Класен ръководител на IXa клас

Образование: Висше

Бакалавър по специалност  “Биология и химия”

Допълнителна квалификация: III ПКС

Служебен имейл: petia.gencheva@eg-yavorov.com

Стаж в ЕГ: 23 години

Стаж в сферата на образованието: 34 години

Физкултура и спорт

Ивайло Желязков

Образование: Висше

Служебен имейл: 

ivaylo.zhelyazkov@eg-yavorov.com

Стаж в ЕГ: 1 година

Стаж в сферата на образованието: 20 години

Непедагогически персонал

Ирина Александрова

Библиотекар

Иванка Купринджийска

Главен счетоводител

Дарина Георгиева

Касиер/Домакин

Надка Атанасова

ЗАТС