Peyo Yavorov Language High School

Възпитаник на ЕГ ”Пейо Яворов” профил „чуждоезиков” – френски език.

Завършила Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”.

Магистър по български и френски език и учител в средните училища.

Хабилитиран проверител и оценител на писмени и устни изпити DELF.

2010, 2011г. – член на работната група за изготвяне на тестови задачи за изпитни варианти за държавния зрелостен изпит по френски език.

2008, 2009, 2010 г. – член на националната комисия за оценяване по френски език.

От 20.01.1997 – до сега учител по френски език.

Телефон за връзка: +35986 824 174

Имейл: magdalena.atanasova@eg-yavorov.com