Новини

СЪОБЩЕНИЕ за учениците от VІІІ клас и техните родители !!!

На 05.09.2017г. (вторник) от 18,00 ч. ще се проведат родителски срещи с родителите на новоприетите осмокласници.
• за VІІІа клас в стая 107 – класен ръководител Теодорина Тодорова
• за VІІІб клас в стая 106 – класен ръководител Ренета Лазарова