Новини

Финалисти на националното ученическо състезание в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов

Отборът на Езикова гимназия сред шестте финалисти на националното ученическо състезание по банкиране, анкиране, финансиране и бюджетиране! На 1-ви и 2-ри декември 2017 г. в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов се проведе Петото национално състезание по банкиране, финансиране и бюджетиране под надслов „Бизнес проект и бизнес кредит“. В състезанието се включиха 124 ученици, 57 студенти-ментори и 23 учители, водачи на училищни отбори. Състезанието за първи път протече под формата на пряка междуучилищна конкуренция, като участниците в продължение на месец разработваха регионален бизнес проект, финансиран с банков кредит и собствен капитал. Регламентът на състезанието изискваше учениците да представляват собственото си училище. Сформираните отбори бяха 32, разпределени на случаен принцип в пет направления, носещи имената на търговските банки-партньори на състезанието: Банка Пиреос, Банка ДСК, УниКредит Булбанк, Общинска банка, Райфайзенбанк и Обединена Българска банка. В пряка конкуренция до втория етап от състезанието достигна по един отбор, комплексен победител в направлението, носещо името на търговска банка-партньор. В направление ТБ ОББ първо място зае отбор от Езикова гимназия „Пейо Яворов“, гр. Силистра в състав Александър Росенов Николов, Кристиян Емилов Василев, Кристиян Емилов Дуницов и Никола Валериев Вълев от XIIв клас, с ментор студентката от спец. „Финанси” Ивета Денкова. Те получиха и отличието на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” за най-рентабилен бизнес проект. На всеки ученик бе връчен сертификат за участие в състезанието. Сертификатът е с индивидуален регистрационен номер, който дава възможност за прием като студент в СА „Д. А. Ценов“, по първа посочена желана специалност. В допълнение на състезанието през първия ден присъстващите 23 учители, водачи на отбори, взеха участие в научен семинар „Инвестиции в благородни метали и оценяване на фирми“, включващ публични защити на две дисертации на докторанти от финансовата катедра През втория ден от форума катедра „Финанси и кредит“ и „Общинска банка“ АД, чрез финансовия си център в Свищов, проведоха сертификационен семинар на тема „Валути и защита от фалшификации“. На семинара учениците и техните учители за първи път държаха в ръка банкнота с номинал 1 млрд. (отпечатана от централна банка на съседна държава) и получиха надлежни указания за основни техники за разграничаване на истински от фалшиви банкноти. https://trud.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0…/