Новини

Поздравления за учениците от Езикова гимназия участвали математическо състезание „Европейско кенгуру”!

Поздравления за учениците от Езикова гимназия участвали в Областния кръг на най-масовото математическо състезание в България и по света - „Европейско кенгуру”! На първо място сред десетокласниците от областта се класира Бояна Боянова Аджемова. Александра Борисова Димитрова е втора сред деветокласниците, четвърти по резултат е Илиян Георгиев Андреев. Красимир Красимиров Великов и Радостина Пламенова Великова са на второ и трето място сред учениците от XI клас в област Силистра. Темите и задачите за областния кръг се изготвят от националната комисия въз основа на материалите и правилата на Европейската асоциация „Кенгуру без граници”. Форматът на областния кръг е 26 задачи, първите 24 от които са тестови – всяка с пет избираеми отговора, от които само един е верният, и 2 задачи с номера 25 и 26 с кратък свободен отговор. Учебното съдържание за всяка възрастова група е от учебното съдържание на допълнителната свободноизбираемата подготовка. Националната комисия определя участниците в националния кръг, като техният брой не надвишава 400 ученици (за учениците І-ХІІ клас).