Новини

Първо място на XXVII международен ученически екофорум „Сребърна 2018”.

Първо място на XXVII международен ученически екофорум „Сребърна 2018” за разработката на екипа от НАО „Галилео Галилей” – „Въздухът, който дишаме. Браво на Слави Георгиев, Десислава Стефанова и Гергана Великова, които са възпитаници на ЕГ”П. Яворов” и благодарности на преподавателския екип от обсерваторията! След среща с представители на Greenpeace Bulgaria, учениците решават да се присъединят към каузата за национално измерване на въздуха в България и изграждане на независима национална мрежа от 500 станции – сензори за фини прахови частици и визуализиране на данните / прахоброячи/. Уредите измерват ФПЧ, атмосферното налягане, температурата и влажността на въздуха и се приемат за достоверни и достатъчно надеждни източници от научните среди в Германия. При участието си в екофорума учениците представиха същността и целите на проекта, наблюдения и резултати от техни изследвания на чистотата на въздуха в нашия град. Научихме повече за обгазяването на населените места, прекомерното замърсяване с фини прахови частици и пагубното им влияние върху нашето здраве, източниците на замърсяване, причините за замърсяването, мерките за опазване чистотата на въздуха. Екипът покани всички да се включат в проекта за да подобрим заедно средата в нашия град и в нашата страна. За повече информация как да се включите и Вие: https://airbg.info/