Новини

Резултати от ДЗИ на Випуск 2018 на ЕГ:

Успех от двата ДЗИ: Мн. добър /5.28/ ДЗИ по БЕЛ: Мн. добър /5.12/ Втори ДЗИ: Мн. добър /5.45/ Английски език: Отличен /5.56/ Немски език: Отличен /5.69/ Френски език: Мн. добър /5.27/ Биология: Мн. добър /5.12/ Математика: Отличен /5.76/ История: Мн. добър /4.70/ Философия: Добър /3.73/ 67 са отличните оценки /47% от общия брой оценки/ от двата ДЗИ от които 6 пълни шестици – 5 по английски език и 1 по немски език; 47 ученици /66 % от 71 зрелостници/ са носители на отлични оценки от единия или от двата ДЗИ; 17 са учениците с отлични оценки от двата ДЗИ; 58 оценки Мн. добър /40%/ от двата ДЗИ; 17 оценки Добър /11%/ от двата ДЗИ; 23 отлични оценки по БЕЛ; 44 отлични оценки от втори ДЗИ; 55 от 71 зрелостници са избрали да се явят на ДЗИ по чужд език. Поздравления за отлично представилите се ученици и за училищния екип!