Новини

Милена Дамянова се върна в родното си училище.

Милена Дамянова, председател на Комисията по образованието и науката в 44-то Народно събрание, се върна в родното си училище. За да запознае учениците от Езикова гимназия с една нова амбициозна мащабна инициатива и за да чуе младите хора. Защото идеите и различното мислене на учениците от гимназията са техен отличителен белег. Парламентарната инициатива Клуб „Дебати“, за която говори г-жа Дамянова, цели да се провокира обществен разговор във връзка с гражданското образование и кариерното развитие на младите хора. Нашето образование е длъжник на учениците по тези теми. Но те ще имат възможност да се изказват по тях, да предлагат идеи, да проследяват развитието на своите идеи, да ги отнасят до Народното събрание. И още в училищна възраст да се почувстват ангажирани с проблемите на обществото. Г-жа Дамянова провокира спонтанен и непринуден диалог, бе открита за всякакви теми, свързани с образованието и в нейно лице учениците на ЕГ срещнаха събеседник, който ги разбира. Те споделиха теми, които на този етап от живота им ги вълнуват – като темата за финансирането на училищата и възможността то да е свързано с качеството на преподаването и с резултатите, а не с броя ученици. Коментирани бяха избираемите предмети след десети клас. Матурите – какво би могло да се промени, как би могла да се усъвършенства системата за тяхната подготовка и провеждане. Добра ли е идеята за анкети до ученици, родители, учители, с които да се проследят въпросите, които вълнуват хората, и да се търсят решения на проблемите. Истинската промяна започва с уважението към личността на ученика и с приемането му като пълноценен участник в обществения живот – това демонстрира с поведението и с изказа си г-жа Дамянова. Затова и учениците отнесоха със себе си увереността, че промяната зависи от тях. За вас репортер беше: Михаела от 8.Б