Новини

Отново повод за гордост за Езикова гимназия!

Отлично представяне на Емре Мехмед от XII клас на Националната олимпиада по френски език. В резултат на класирането и с решение на Националната комисия, Емре получава оценка Отличен /5.50/. БРАВО на допуснатите до национален кръг на олимпиадите: Допуснати до национален кръг на олимпиадата по български език и литература с окончателна оценка от Националната комисия Отличен /5.50/ - Кристин Добрева и Мария Тодорова от XII клас; Допусната до участие в националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации - Иоана-Мария Копринджийска от XII клас; Допуснати до национален кръг по география и икономика – Лора Йорданова от XII клас и Калоян Николов от IX клас; Допусната до национален кръг на олимпиадата по астрономия - Десислава Стефанова от X клас. Поздравления за техните учители: г-жа Ванушка Димитрова, г-жа Ваня Игнатова, г-жа Златка Димитрова, г-жа Теодорина Тодорова, г-жа Татяна Великова и г-н Йордан Радев!