Новини

Ден на ученическото самоуправление в ЕГ!

Усмихнати лица, слънчеви емоции и младежки ентусиазъм! Днес учихме, работихме, преподавахме, обсъждахме идеи, задавахме въпроси и получихме отговори, организирахме конкурс, представихме идеи за нашето училище, връчихме награди и си благодарихме. Разбрахме, че светът на възрастните е сложен и изпълнен с много задачи и отговорности. Работихме в пълен синхрон и разбирателство. Обещахме си да реализираме идеите за нашето училище – заедно! Благодарим на: екипа от 10а клас, който пое управлението на училището и кл. им ръководител г-жа Маргарита Павлова; ръководството на гимназията - за това, че ни помогна да осъществим идеите си; 16-те ученици от 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 11а и 11б клас, които приеха предизвикателството да преподават днес по български език и литература, немски и английски език, математика, информационни технологии, география, химия и спорт; учителите, които споделиха този ден с нас и партнираха на желаещите да преподават; всички паралелки включили се в конкурса; непедагогическия персонал, който всеки ден се грижи за нас!
Репортаж на Мила Георгиева и Михаела Милкова от 8.Б за Деня на самоуправлението в ЕГ
На 9. май в ЕГ „Пейо Яворов“ за поредна година беше организиран Ден на ученическото самоуправление. Този ден е традиция в училище от доста време. Ученическото самоуправление включва всички дейности на учениците, свързани с организиране на събития в обществено- културния живот, най- често в гимназиите, колежите и университетите. Основната идея - да се даде възможност на учениците сами да организират живота си в училище. Събитието не се провежда по задължение, а по инициатива и желание от страна на учениците. Ако те искат да го има този ден, той ще бъде организиран. Тази година инициативата поеха 10.А клас. Ния и Генади влязоха в ролите на директор и заместник- директор. За тях това време е пълноценно, защото винаги можеш да научиш нещо ново. Зададохме им няколко въпроса, за да разберем каква е подготовката им за протичането на деня: Какви са идеите ви за днес? Първо искаме да наградим всеки ученик, който е на мястото на учител и за тази цел всеки ще получи сертификат. Също така организирахме конкурс, където учениците могат да предложат своите различни идеи, с които в бъдеще да се направи промяна на училището, като най- добрите от тях ще получат награда. Лесно ли ви е да сте директор и заместник- директор? Тъй като ние сме само за един ден на тази длъжност, не ни беше толкова трудно, но ние не можем да се докоснем до голяма степен до реалните задължения, които имат да вършат те, но останахме много впечатлени! Денят беше изпълнен с положителни емоции, които не позволиха на напрежението и умората да се отразят на работата и премина успешно. За конкурса всички ученици, сплотявайки се, предложиха много интересни и креативни идеи, по- голямата част от които могат да бъдат осъществени. Почистиха се градинките около училището и се поднесоха венци на паметник 31-ви полк „Железният“ по случай Деня на победата и Деня на Европа.