Новини

5 награди за учители и ученици от Езикова гимназия в навечерието на 24 май:

Госпожа Ванушка Димитрова - старши учител по български език и литература - беше удостоена с почетното отличие „Неофит Рилски” на МОН – за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование. Госпожа Нели Георгиева – старши учител по немски език – беше удостоена с грамота от кмета на Община Силистра за високи постижения в педагогическата практика в образователна област „Чужди езици”. Госпожа Магдалена Атанасова – директор на Езикова гимназия – беше удостоена с грамота от кмета на Община Силистра за най-успешно управление на училище. Две паралелки от ЕГ получиха награда от Община Силистра в конкурса за клас на годината – за екипност, лична отговорност, активност, постижения в образователния процес, участия и успехи в занимания по интереси, проекти и състезания през учебната 2018/2019г. Първо място за VIIIa клас с класен ръководител г-жа Латинка Димитрова и трето място за Xб с класен ръководител г-жа Лилия Лечева. Честито, Яворовци! И винаги напред!