Новини

Азбука на мира

В продължение на две години /2017 – 2019/ учениците и учителите от Езикова гимназия „Пейо Яворов“ – Силистра сътворявахме по проект „Еразъм +“ универсалното братство, за да браним мира, въпреки невоенното време. Историческата памет, емоционалната социална памет са важни морални опори за младите хора, които имат отговорността за своето и за общото бъдеще. С тази цел над 100 гимназисти, 4 учители /Златка Димитрова, Маргарита Колева, Димитричка Павлова, Ванушка Димитрова/ и Магдалена Атанасова - директор на училището се включиха в дейностите и в мобилностите по проекта. Двугодишният маршрут – Марсилия /Франция/ - Пафос /Кипър/ - Каламата /Гърция/ - Силистра /България/ - Модена /Италия/ - Фрайбург /Германия – Марсилия /Франция/ показва не просто географски места, които са посетени, а градове, училища, държави, в които приятелските отношения и връзки между колеги и ученици израстваха точно като дървото каки /райска ябълка от Япония/ - символ на мира. В гр. Болоня /атентатът на гарата през 1980 г./ и в гр. Марсилия /Тухлената фабрика – място за транспортиране на хора в концлагерите от 1939 – 1942/ бяхме ужасени от неописуемата жестокост, проявена от хора към хора, а в гр. Модена участието в похода на мира ни даде усещането, като гледахме множеството, че обикновеният човек може да се бори активно за доброто на всички. Край гр. Каламата посещението в лагера на бежанци от арабски държави ни показа ужаса от разбити животи заради днешните войни и социалната адаптация на децата, изгубили домовете си. При всяка среща, във всеки град се радвахме на приятелите си и сълзите при разделите, и тъгата доказваха, че дори когато приключат проектните дейности, общите преживявания и спомени ще ни съхранят във времето. Знаенето, че във Франция, Кипър, Италия, България, Германия, Гърция имаме близки на сърце хора, внасяше спокойствие. Над 500 ученици и 20 учители от 6 страни сътворяваха приятелства, създаваха свое братство, което да съхрани мира поне в Европа. Сякаш ключовата дума е толерантност – към другия, към различния, към прокудения, към себе си. Последно посетеният град – Марсилия, ни показа как на едно място могат да живеят равноправно хора от много континенти, държави и етноси. Многоцветието от лица, облекла и хора се превърна в траен спомен и ново разбиране за света.