Новини

ЕГ с два нови одобрени проекта

ЕГ с два нови одобрени проекта по програма „Еразъм+" за "Партньорства за училищен обмен" - КА229:
1. The cultural heritage of our land: from art to fork “Културното наследство на нашата страна - от изкуството до вилицата” с партньори Италия, Полша, Кипър, Гърция, Португалия, България. Работен език – английски. Одобрен бюджет 25 860 евро.
2. „Clichés et préjugés : œuvrons pour vivre ensemble de manière respectueuse et tolérante“ „Клишета и предразсъдъци - да живеем заедно почтително и толерантно” с партньори Австрия, Франция, Италия и България. Работен език - френски. Одобрен бюджет 29 296 евро. Специални поздравления и благодарности за г-жа Златка Димитрова, координатор по европейските проекти, които успешно се реализират в училище вече 6 поредни години.