Новини

Един междуконтинентален урок в ЕГ

“Всеки може да научи всичко. Ако нещо не му се получава, то не е намерил правилния начин да го научи” - това заяви Даниел Чолаков директно от Америка в скайп връзка с учениците от Езикова гимназия “П. Яворов”. Г-н Чолаков е завършил Езикова гимназия във Варна, живее и работи в Чикаго в областта на консултантския бизнес. Един успял човек, който се занимава със статистически анализи, и в определен момент си задава въпроса може ли и как да работи за образованието в България. Отговорът е Кан академия - започва да сътрудничи доброволно на тази платформа. Разговорът му с учениците на ЕГ беше в тази посока - как да учим? Как да планираме ученето и развитието си? До каква степен то зависи от нас? Защо и по какви начини ученикът може да е активна страна? Как да работи над развитието си и да се учи да бъде отговорен? Какъв по-добър урок по темата от този на човек, който е минал в живота си през всички тези етапи. На повечето въпроси сам е търсил отговори. Сега помага на другите да ги намират, като превежда уроците на Кан академия. Те му помагат да се развива. И днес Даниел Чолаков продължава да инвестира два-три часа седмично в това да научава нещо ново. Каквото и да е. “Повече за рудодобива например” - каза той - едно от последните неща, за които е чел и събирал информация. Как да работи над себе си човек така, че да се развива непрекъснато? Какви промени са наложителни в образованието в тази насока? Споделен бе опит по отношение на това как се търсят варианти, за да се намали времето за предаване на знания в училище и как да се увеличи ценното време на общуване, на “естествената връзка”, по думите на г-н Чолаков, между учител и ученици. “Ако знам къде искам да стигна, мога да планирам стъпките” - обединиха се около тази идея говорещите. Как? Отговора подсказаха учениците, един от верните отговори - “като излизаме от зоната си на комфорт”. Така човек би могъл не само да преследва целите си, не само да планира , но и да предвижда кои са правилните задачи в бъдещето. Една завеса към него бе повдигната в хода на беседата. Интересен и полезен бе този урок, нестандартен междуконтинентален урок, който помогна на гимназистите в девети, десети и единадесети клас да видят по-ясно поне една своя крачка в бъдещето.