Новини

ВАЖНО!

Със заповед на министъра на здравеопазването се преустановяват учебните занятия и всички извънкласни мероприятия в училищата и други образователни институции считано от 16.03.2020 г.
Учениците и учителите от ЕГ "Пейо Яворов", гр. Силистра да очакват допълнително съобщение за организацията на дистанционна форма на обучение, която ще започне от 16.03.2020 г.
М. Атанасова, директор на ЕГ "Пейо Яворов", гр. Силистра