Новини

НАЦИОНАЛНО МНОГОЕЗИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, РЕЗУЛТАТИ 2020/2021 година

РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНО МНОГОЕЗИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА
Езикова комбинация I ЧЕ НЕМСКИ ЕЗИК – II ЧЕ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Езикова комбинация I ЧЕ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – II ЧЕ ФРЕНСКИ ЕЗИК