Новини

ВАЖНО!

От 23.11.2020 г. съгласно решение на ПС, съгласувано с ОС към училището, в ЕГ"П. Яворов" ще се прилага училищен вариант за организация на учебните занятия при редуване на присъствени занятия с обучение от разстояние в електронна среда за периода от 23.11 до края на календарната година.

График за организация на учебния ден за периода 23.11.-23.12.2020г