Новини

РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК 2021 Г.

Резултати по английски език - 13. 01. 2021 г.
Резултати по немски език - 27. 01. 2021 г.