Новини

Във връзка със заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването

Уважаеми учители, ученици и родители, във връзка със заповедта на министъра на здравеопазването се прекратяват присъствените учебни занятия на всички паралелки и преминават към обучение в електронна среда. Моля запознайте се с приложената заповед.