Новини

Нова визита на френското аташе в нашата гимназия

по покана на 11.В клас. Г-жа Стефани Дюмортие, аташе на Френското посолство заедно със своята асистентка Матилд Жизон, проведоха учебни часове на екологична тема, която бе изключително интересна за учениците.