Новини

СЪОБЩЕНИЕ!

Заповед за организация на учебния процес при спазване на график за ротация на 50% от паралелките, считано от 29.11.2021г.