Новини

МНОГОЕЗИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, резултати

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНО МНОГОЕЗИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 2021/2022г.