Новини

Кандидатстване с проект Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

ЕГ „Пейо Яворов“ ще участва в НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2022/2023 година за сформиране на следните отбори:
Модул 2. Спорт
Групи:
1. Волейбол – девойки / възрастова група – VIII – X клас и възрастова група – XI-XII клас/, с ръководител треньор по „Волейбол“
2. Волейбол – юноши / възрастова група – VIII – X клас и възрастова група – XI-XII клас/ с ръководител треньор по „Волейбол“
Училището може да сключва договор с външни специалисти и търси треньор по волейбол за предвидените групи.