Новини

Споделено...

Учениците от VIII б клас си „отмъстиха“ на своите родители, задето са ги накарали да учат 20 часа седмично немски език. Под предлог, че със „скромно тържество“ ще отбележат края на учебната година, находчивите деца примамиха своите родители и близки в лоното на гимназията и под смръщения поглед на заоблачилото се небе (специално подготвено за случая, както ни увериха впоследствие) им спретнаха истински урок по немски език. С неподражаем артистизъм талантливите ученици, със закачлив, но и назидателен тон, развиха езиковите компетенции на своите родители, обогатиха общата им и емоционална култура и ги заредиха с изключително добро настроение за вечерта.<бр> Поздравления и за техните всеотдайни учители по немски език - г-жа Лили Лечева /класен ръководител на 8.б/ и г-жа Ренета Лазарова, които възстановиха една позабравена в нашия постмодерен и технологичен век традиция в българското училище – деца показват наученото пред родителите си – традиция, възхождаща, както си спомняме, още от Вазовата Рада Госпожина. Проф. Валери Стефанов обичаше да казва, че изпитът е преди всичко празник, тържество за ученика, тъй като му предоставя възможност да се изяви, да тържествува със знанията си.