Новини

Знак за качество на Unita Nazionale eTwinning

Проектът Еразъм + "Културнотот наследство на нашата земя: от изкуствотот до вилицата", приключило наскоро заедно с партьорите от Полша, България, Кипър, Гърция, Португалия и Италия, бе награден със знака на Unita Nazionale eTwinning.
Повод да се гордеем с работата на ученици и учители през последните три години.