Новини

Квалификация на педагогическите специалисти

График за предстоящи дейности за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, организирани от образователните институции.
предстояща квалификация