Новини

ПРИЕМ след VII клас - III. класиране

Записване на класираните на трети етап ученици в профил "Туризъм с френски език" на 16.07.12г. и 17.07.12г. в стая 203 /учителска стая/ на 2. етаж в сградата на ЕГ. Представя се удостоверение за завършен 7.клас. След ІІІ. етап на класиране документи се подават на 23.03.12г. и 24.07.2012г. от 8.00 до 16,30ч. при директора на училището. Свободни места: 2 бр. - профил "Туризъм с френски език".