Новини

Квалификация на педагогическите специалисти

Съобщение за предстояща квалификация на педагогическите специалисти на тема „Климатична фреска“ организирана от обучителна организация НПО Wind of Change с лектор Мартин Заимов.
Място на провеждане: ЕГ „П. Яворов“
Дата: 12.05.2023г.
Начален и краен час: 14:00 ч. до 17:00 ч.