Новини

Летен тренинг

Предстояща квалификация на педагогическите специалисти на тема „Време за плюсове. Умения за прибавяне“ организирана от Център за кариерно ориентиране, Силистра с обучител Стела Павлова.
Място на провеждане: гр. Разград - хотел Villa della Rosa
Дата: 04-05.07.2023 г.
Начален час: 04.07 от 11:00 до 16:00 ч.и краен час: 05.07 от 10:30 до 15:30 ч.