Новини

Проект "Да направим училището привлекателно за младите хора

След броени дни започва изпълнението на един от най-мащабните образователни проекти у нас, насочен към свободното време на учениците. Над 130 ученици от гимназията ще имат извънкласни занимания, които са коренно различни от часовете в училище. Врати ще отворят общо 12 клуба в 7 тематични области.