Новини

ПОЗДРАВЛЕНИЯ за театралната група от 9. и 10. клас

с изучаване на немски език, които се пребориха с общо 28 училища от цялата страна във Втория фестивал на немски театър „Да вдигнем завесата за немския език“, организиран от Посолството на ФРГ, Гьоте-институт, МОМН, Арт център „Компас“ – Бургас, фондация Ханс Зайдел България. Въз основа на 10-минутна демоверсия театралната група трябваше да представи част от своята концепция и да онагледи постигнатото до момента на немски език на тема „ Европа и нейните ценност“. Миналата седмица след заседание на компетентно жури в София бе оповестено, че учениците на ЕГ продължават в следващия етап, който ще се състои в Бургас на 26 – 27. 04. 2013г. УСПЕХ!