Новини

Станислава Колева от 11. б клас с втора награда от конкурс на Фондация Париба

Националният конкурс за литературно есе на български и английски език на тема „Другите до мен” за ученици от средните училища се организира за втора година от Фондация Париба, за да насърчава преодоляването на дискриминационните процеси в съвременното общество. Целта на тази инициатива е да са повиши общественото съзнание за равенството между хората и да се обърне внимание на растящата нужда от разбирателство и съпричастност към всички членове на обществото.