Новини

Райна Павлова – 10.Б клас и Ива Иванова – 8.А клас - лауреати

в литературния конкурс „Зеленото злато на Дунав”, проведен в рамките на Проект „Зеленото злато на Дунав“, по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния–България (2007– 2013). Възпитаниците на ЕГ „Пейо Яворов” за пореден път доказаха, че ЗНАМ, ИСКАМ И МОГА се реализират в училище с традиции и с ученици, които уважават себе си, и доказват, че желаеш ли нещо силно, то винаги може да се осъществи!