Новини

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА - 8 КЛАС

8А клас – 10.09.2013г.; каб. 309, начало: 17,30ч. // 8Б клас – 9.09.2013г.; каб. 217; начало: 17,30ч. // 8В клас – 5.09.2013г.; каб.213; начало: 18.00ч.